નદીમાં તરત મગર ના પેટ ને જોઈ ને હેરાન થયા લોકો, ચીરી ને જયારે જોયું તો હ્દય પણ ધબકારો ચુકી જાય એવું હતું દ્રશ્ય

નદીમાં તરત મગર ના પેટ ને જોઈ ને હેરાન થયા લોકો, ચીરી ને જયારે જોયું તો હ્દય પણ ધબકારો ચુકી જાય એવું હતું દ્રશ્ય

તાજેતરમાં જ, ઇન્ડોનેશિયાની લક્કર નદીમાં 13 ફૂટની મગર એક 55 વર્ષીય વ્યક્તિને તેનો  ખોરાક બનાવી દે છે. સીયાફારી નામનો શખ્સ નદીમાં માછીમારી કરવા ગયો હતો. પછી મગર તેને તેનો શિકાર બનાવયો  હતો. સ્યાફ્રી ટેલુક લુનાસ ગામનો રહેવાસી હતો. તે હંમેશા તેના સાથી માછીમારો સાથે નદીમાં માછીમારી કરવા જતા હતા.

એક મગર તેને તેના જડબામાં ખેંચી ગયો, પરંતુ તેનો એક પગ ફસાઇને અટકી ગયો. તે સમયે તેનો એક મિત્ર નજીકમાં હાજર હતો. તે મદદ માટે બૂમો પાડતો રહ્યો, પરંતુ મગર તેને પાણીની અંદર લઈ ગયો. બાદમાં, ગ્રામજનોએ આ અંગે પોલીસને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ બચાવનારાઓએ મગરની શોધ કરી. મગર જાળાની જાળમાં ફસાઇને ગોળી મારી દીધી . આ પછી ગામના લોકોએ મગરનું પેટ ફાડી નાખ્યું. મગરના પેટની સીઆફારીના શરીરના ભાગો મળી આવ્યા હતા. આ દ્રશ્ય ભયાનક હતું.

આ ઘટના બાદ રિયાઉ પ્રાંત પ્રાકૃતિક સંસાધન સંરક્ષણ એજન્સીના વડા હીરુ સુતંટોરોએ જણાવ્યું હતું કે આ વ્યક્તિનું મોત એક દુર્ઘટના છે. આ સાથે તેમણે કહ્યું હતું કે રક્ષિત મગરની હત્યા કરીને ગામલોકો સ્વસ્થ થયા નથી. તેમણે કહ્યું કે જૂન 2019 માં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે આ નદી મગરો માટે સલામત ક્ષેત્ર છે, તેથી અહીં ફિશમેનનું ધ્યાન રાખવું.

હીરુ સુતામંતોરે જણાવ્યું હતું કે મગર હુમલોની આ પહેલી ઘટના નથી. આવા હુમલા પહેલા પણ થઈ ચૂક્યા છે. તેઓએ કહ્યું કે ખારા પાણીના મગર તે સજીવોમાં છે, જેમને કાયદેસર સંરક્ષણ છે. તેનાથી સંબંધિત ચિત્રો જુઓ.

ગ્રામજનોએ બચાવકર્તાઓની મદદથી મગરને જાળમાં ફસાવી ત્યારબાદ તેને ગોળી મારી દીધી હતી

જ્યારે ગામલોકોએ મગરનો એક ચીરો બનાવ્યો ત્યારે તેની અંદર સિયાફરીના શરીરના ભાગો મળી આવ્યા હતા, જે મગર દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી.

મગર ખૂબ જાડો  અને ભારે હતો. ગામલોકો મગરના પેટમાંથી ચીરી રહ્યા છે.

આટલા મોટા મગરના પેટને ફાડી નાખવું સહેલું નથી. મગરની ત્વચા ખૂબ જાડી હોય છે. ગામના લોકોએ મગરના પેટને ફાડી નાખવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કરવા પડ્યા.

માછીમારો સમાન નાની બોટો લઈને નદીમાં માછીમારી કરવા જાય છે. ભૂતકાળમાં, મગરો આ નદીમાં લોકોને પોતાનો અણી બનાવતા આવ્યા છે.

મગર નદીમાં તેના જડબાને બહાર કાઢ તો  દેખાય છે.

 

મગરનું પેટ કાપ્યા પછી, તે વ્યક્તિના શરીરના ભાગ તેમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે.

Gujju Baba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *